ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία, της Γενικής Γραμματείας Εργασίας
Υπεύθυνες Δηλώσεις Εργαζόμενων με εξαρτημένη εργασία σε Επιχειρήσεις - Εργοδότες των οποίων, είτε η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, είτε πλήττονται σημαντικά.
Οικονομική ενίσχυση- Αποζημίωση ειδικού σκοπού για επιστημονες-ελεύθερους επαγγελματίες

BigLogoImage

Η είσοδος στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση των κωδικών TaxisNet

επιλέγοντας τον παραπάνω σύνδεσμο

Οδηγίες συμπλήρωσης υπεύθυνης δήλωσης εδώ.

ESPA

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

YP
DIGITAL
EU